Proj&Spaw

Certyfikaty

PN EN ISO 3834-3 Spełnienie wymagań jakościowych obowiązujących w procesach spawalniczych
Zatwierdzona Technologia spawania wg EN ISO 15614-1
EN 1090-1,2 –
Potwierdzenie wymagań dla elementów nośnych wykonanych ze stali dla klasy EXC-2
AD 2000 HP 0 – Spełnienie wymagań odnośnie produkcji zbiorników ciśnieniowych na rynek niemiecki
2014/68/EU – System Przenoszenia oznaczeń materiałowych

IWS – Międzynarodowy mistrz spawalnictwa
SOLID WORKS - Konstrukcje spawane, Instalacje rurowe
UDT - Wózki jezdniowe podnośnikowe, Podesty ruchome przejezdne wolnobieżne
Certyfikowani spawacze wg ISO 9606-1