Proj&Spaw

Referencje

Seco/Warwick S.A.

Seco/Warwick S.A.

Świebodzin 05.03.2021

List referencyjny

Niniejszym potwierdzamy, że firma Projandspaw Sp. z o.o. sp.k. na zlecenie firmy Seco Warwick S.A. zrealizowała w ramach powierzonego zlecenia, zadanie kompleksowego wykonania systemu wody chłodzącej do pieców próżniowych zainstalowanych w 
Liebherr Aerospace – Lindenberg.

Firma Projandspaw sp. z o.o. sp.k. wykonała kompleksowo zadanie w zakresie:

  • Przygotowania dokumentacji mechanicznej oraz elektrycznej systemu chłodzenia,
  • Wykonania instalacji rurociągowej połączonej z zespołami pompowymi oraz chłodnicami,
  • Wykonanie izolacji oraz prac niezbędnych do uruchomienia instalacji,
  • Uruchomienie instalacji oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi wykonanej instalacji.

Realizując zadanie firma Projandspaw Sp. z o.o. sp. k wykazała się sumiennością i fachowością, wykonując prace z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Projekt został wykonany w wyznaczonym terminie pomimo panującej pandemii.

Potwierdzamy, że Projandspaw Sp. z o.o. sp. k jako firma świadcząca usługi w zakresie wykonawstwa instalacji technologicznych posiada odpowiedni sprzęt oraz zaplecze techniczne a także doświadczoną kadrę co gwarantuje wysoką jakość i terminowość wykonanych robót.

Polecamy firmę Projandspaw Sp. z o.o. Sp. k jako sprawdzonego, rzetelnego i solidnego wykonawcę.

Rafał Komin
Z-ca DYREKTORA   Zakładu próżni ds. realizacji 

UNISERV S.A.

UNISERV S.A.

Niniejszym potwierdzamy, że firma Projandspaw Sp. z o.o. sp.k.  w ramach realizacji zadania dla ZEW Niedzica S.A. pn. „Remont rurociągów i instalacji wody chłodzącej i technologicznej dwóch hydrozespołów nr 1 i 2 w EW Niedzica” 

Zrealizowała na zlecenie firmy Uniserv S.A. dostawę prefabrykowanych stalowych elementów rurociągów mat. 1.4301 oraz P235GH do połączenia w systemie rowkowanym. 

Projandspaw Sp. z o.o. sp. k zrealizował powyższą dostawę w sposób profesjonalny, rzetelny z zachowaniem wysokich standardów jakościowych. 

Możemy z pełną odpowiedzialnością polecić firmę Projandspaw Sp. z o.o. sp. k jako doświadczonego i rzetelnego wykonawcę 

Łukasz Wołosowicz
Kierownik Projektu

                                                                                                                           

Ferox Energy Systems

Ferox Energy Systems

List referencyjny 

Na zlecenie firmy Ferox Energy Systems Sp. z o.o.  Projandspaw Sp. z o.o. Sp. k wykonał w Marcu 2020r.  prace instalacyjne których zakres obejmował:

  • Montaż i podłączenie elementów silnika na dachu kontenera jednostki kogeneracyjnej Jenbacher JMC 320 GS-L. L o mocy 0.998MW w zakładzie ZUO Eco-Myśl w Myśliborzu 

Niniejsze referencje są potwierdzeniem, że firma Projandspaw Sp. z o.o. Sp.k.  wykonała w/w zakres prac rzetelnie i terminowo. Firma Projandspaw Sp. z o.o. jest godnym polecenia wykonawcą instalacji 

               Z poważaniem 

               Kordian Lisiecki
               V-ce Prezes Zarządu

Eneria Sp. z o.o.

Eneria Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo ENERIA Sp. z o.o.  stwierdza, iż w Listopadzie 2019 roku firma Projandspaw Sp. z o.o. Sp.k.  wykonała prace instalacyjne, których zakres obejmował:

Kompleksowe wykonanie podłączenia instalacji wraz z podporami dla agregatu kogeneracyjnego firmy Caterpillar o mocy 999kWe zasilanego gazem ziemnym na terenie inwestycji zlokalizowanej w Brodnicy. Do instalacji i podłączenia odcinków rurociągów wykorzystano system łączenia rur Victaulic, który pozwala na szybki montaż i demontaż rur.

Niniejsze referencje są potwierdzeniem, że firma Projandspaw Sp. z o.o. Sp.k.  wykonała w/w zakres prac rzetelnie i terminowo. Firma Projandspaw Sp. z o.o. jest godnym polecenia wykonawcą instalacji 

Mathieu Corbi
Dyrektor Działu Projektów i Realizacji

Aquaseen sp. z o.o.

Aquaseen sp. z o.o.

Niniejszym zaświadczamy, że firma Projandspaw Sp. z o.o. Sp. k, na zlecenie firmy Aqua Seen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wykonała w 2020 roku, dwie kompletne instalacje technologiczne w nowo powstałych budynkach Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Góra Kalwaria i Bodzentyn

Zakres prac zrealizowanych przez firmę Projandspaw Sp. z o.o. Sp.k.  polegał na dostawie i montażu instalacji technologicznych ze stali nierdzewnej mat. 1.4301 wraz z podporami i montażem urządzeń technologicznych dla w/w SUW 

Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością i w wyznaczonym terminie. Firmę Projandspaw Sp. z o.o. Sp.k. polecamy jako zaufanego i profesjonalnego wykonawcę instalacji technologicznych ze stali nierdzewnej.  

Jacek Tokarczyk
Prezes Zarządu

International Paper

International Paper

Niniejszym udzielamy referencji firmie Projandspaw Sp. z o.o. Sp.k.  z siedzibą w Dzierżążnie, z którą współpracujemy od roku 2017 do chwili obecnej 

W ramach współpracy Firma Projandspaw Sp. z o.o.   regularnie wykonuje:

Prace serwisowe i instalacyjne rurociągów i maszyn znajdujących się w zakładzie Firmy 

Firma Projandspaw Sp. z o.o. Sp.k. wywiązuje się ze zleconych usług profesjonalnie i terminowo z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy na terenie zakładu. 

Polecamy firmę Projandspaw Sp. z o.o. Sp.k. jako godnego zaufania partnera świadczącego swoje usługi fachowo i rzetelnie. 

Ewa Buczek
Purchasing and Storeroom Management Coordinator

MYSAK Group Sp. z o .o.

Wysokie wymagania jakie postawiliśmy wykonawcy oraz krótki termin realizacji wymagały pracy wielozadaniowej, sprawdzonej organizacji i koordynacji zadań. Powierzone prace wykonane zostały w wyznaczonym terminie a wykonane prace charakteryzowały się z wysoką jakością I starannością.
Firma Projandspaw sp. J. Wykonuje swoje prace terminowo, jednocześnie wykazując dużą elastyczność i zdolność do szybkiego I jakościowego reagowania na potrzeby Klienta.

Mieczysław Mysakowski
Prezes Zarządu

Euroklimat Sp z o.o.

Euroklimat Sp z o.o.

    Niniejszym potwierdzamy, że w firma Projandspaw Sp. z o.o. sp. k na zlecenie firmy Euroklimat Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania kompleksowego wykonania instalacji sanitarnych wewnętrznych dotyczących budynku A, biurowo-usługowego Wave w Gdańsku 

Wykonała kompleksowo zadanie w zakresie:

  • Wykonania wszystkich instalacji rurowych w maszynowni wody lodowej na poziomie +14 w systemie połączeń rowkowanych firmy Victaulic. 
  • Podłączenia agregatów wody lodowej na poziomie +15 (dach),
  • Podłączenia wymienników wody lodowej oraz pre-heating central wentylacyjnych N1.1-A, N1.2-A, N2.1-A i N2.2-A na poziomie +14,
  • Dostawy i montażu 13 kolektorów do maszynowni wody lodowej,

Realizując zadanie firma Projandspaw Sp. z o.o. sp. k wykazała się sumiennością i fachowością, wykonując prace z należytą starannością, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. 

Prace wykonano terminowo.

Potwierdzamy, że Projandspaw Sp. z o.o. sp. k jako firma świadcząca usługi w zakresie wykonawstwa instalacji technologicznych posiada odpowiedni sprzęt oraz zaplecze techniczne a także doświadczona kadrę co gwarantuje wysoką jakość i terminowość wykonanych robót

Polecamy firmę Projandspaw Sp. z o.o. Sp. k jako sprawdzonego, rzetelnego i solidnego wykonawcę 

Tomasz Michalski
Dyrektor ds. realizacji / Członek Zarządu

Amer-Instal Sp. z o.o.

Firma Projandspaw sp. j. zrealizowała w lipcu 2017 r. montaż linii przyjęcia i magazynowania jabłek na terenie zakładu klienta. Realizacja prac przebiegała bez zastrzeżeń, z zachowaniem obowiązujących norm pracy i bezpieczeństwa. Z Uwagi na stawiane wymogi jakościowe i terminowe firma Projandspaw sp. j. wykazała się profesjonalizmem oraz wiedzą techniczną. Poziom wykonanych usług pozwala nam na polecanie firmy Projandspaw sp. j. jako wiarygodnego i sprawdzonego Partnera.

Ludwik Amer
Prezes Zarządu

EKO-PIL Remigiusz Pilas

EKO-PIL Remigiusz Pilas: W trakcie realizacji powierzonego zadania firma Projandspaw sp. j. wykazała się bardzo dobrą organizacją prac. Wszystkie wykonane prace cechuje solidność i fachowość oraz profesjonalizm. Pracownicy firmy Projandspaw sp.j. wyróżniają się dużą wiedzą techniczną i wysoką kulturą osobistą.
Nasze dotychczasowe doświadczenia pozwalają potwierdzić rzetelność, wysoką jakość i terminowość wykonywania powierzonych zadań. Firma Projandspaw sp.j. w pełni zasługuje na miano solidnego partnera.

Remigiusz Pilas
Właściciel

Gudowski Bros Sp. z o.o.

Pragnę zarekomendować usługi Firmy Projandspaw S.C. która wykonała zlecone zadanie zgodnie z ustaleniami, sumiennie I terminowo. Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala stwierdzić, iż jest to firma rzetelna i podchodząca do każdego zlecenia w pełni profesjonalnie. Usługi dostarczane przez Firmę Projandspaw S.c. są wysokiej jakości. Można również liczyć na fachowe doradztwo oraz sprawną obsługę.

Paweł Gudowski
Prezes Zarządu

Amer-Instal Sp. z o.o.

Firma Projandspaw sp. j. zrealizowała w Sierpniu 2017 r. wykonała i zamontowała w siedzibie klienta wg. dostarczonej dokumentacji oczyszczacz do jabłek. Realizacja prac przebiegła bez zastrzeżeń, z zachowaniem obowiązujących norm pracy i bezpieczeństwa. Z Uwagi na stawiane wymogi jakościowe i terminowe firma Projandspaw sp. j. wykazała się profesjonalizmem oraz wiedzą techniczną.

Ludwik Amer
Prezes Zarządu

Zakład Ślusarski Marek Skrzyszewski

Terminowa realizacja projektu oraz wykonanie i montaż zgodnie z przedstawionym harmonogramem pozwala mi stwierdzić, iż firma Projandspaw s.c. podchodzi do powierzonego zadania w pełni profesjonalnie. Godne polecenia jest również fachowe podejście pracowników firmy z zakresu doradztwa podczas realizacji zlecenia. Firmę Projandspaw s.c. oceniam jako solidnego i rzetelnego partner biznesowego oraz polecam do dalszej współpracy.

Marek Skrzyszewski
Właściciel

Amer-Instal Sp. z o.o.

Firma Projandspaw sp. j. zrealizowała w Wrześniu 2017 r. naprawę przenośnika taśmowego służącego do transportu jabłek. Realizacja prac przebiegła bez zastrzeżeń, z zachowaniem obowiązujących norm pracy i bezpieczeństwa. Z uwagi na stawiane wymogi jakościowe i terminowe firma Projandspaw sp. j. wykazała się profesjonalizmem oraz wiedzą techniczną.

Ludwik Amer
Prezes Zarządu