Usługi spawalnicze

Świadczymy usługi obróbki mechanicznej metali oraz spawania nowoczesnymi metodami, m.in. metodą TIG, przy użyciu elektrody wolframowej, metodę MAG, w której główną rolę odgrywają aktywne gazy. Stosujemy również spawanie elektrodą otuloną, nazywaną również metodą MMA, jest ona najstarszą i  najbardziej uniwersalną metodą spawania. Umiejętności wysoko wykwalifikowanych spawaczy potwierdzone są certyfikatem Międzynarodowego Mistrza Spawalnika (IWS). Wykonujemy różne konstrukcje w zależności od indywidualnych potrzeb klientów.

SPAWANIE METODĄ TIG

Usługi spawalnicze wykonujemy m.in. metodą TIG, która zapewnia wysoką jakość i wytrzymałość spoin. Metoda TIG lub 141, polega na dostarczeniu ciepła przy użyciu nietopliwej elektrody wolframowej. Źródłem ciepła w tym procesie jest łuk elektryczny, który wytwarza się między elektrodą wolframową, a spawanym elementem. Zaletą tej metody jest to, że można wykorzystywać ją do łączenie różnych rodzajów stali, zapewnia wytrzymałość i wysoką jakość otrzymanych konstrukcji. Metoda ta zapewnia bardzo dobre parametry wytrzymałościowe.

Proces ten zachodzi w osłonie gazów obojętnych. Spoiwo w metodzie TIG zazwyczaj podawane jest ręcznie. Nasi spawacze posiadają niezbędne umiejętności w tym procesie, potwierdzone przez TUV  oraz certyfikatem Międzynarodowego Mistrza Spawalnika (IWS).

Świadczymy usługi spawania różnego rodzaju materiałów:

  • stali węglowej
  • stali nierdzewnej
  • specjalistycznych materiałów:
  • Duplex
  • Superduplex
  • Stale 6Mo
SPAWANIE METODĄ MAG

Wykonujemy usługi spawalnicze z udziałem aktywnych gazów. Wyróżniamy metodę MIG i MAG.W metodzie MIG (z ang. Metal Inert Gas) wykonuje się spoinę w osłonie gazów obojętnych, tj. argonu czy helu. Z kolei w metodzie MAG (z ang. Metal Active Gas) do osłony służą gazy aktywne chemicznie, tj. dwutlenek węgla lub mieszanka CO2 z argonem.

Metody MIG/MAG polegają na doprowadzeniu w sposób mechaniczny drutu litego lub proszkowego (zawierającego rdzeń w postaci sypkich dodatków do stopiwa) w miejsce złącza spawanego, gdzie następuje zwarcie i roztopienie drutu do postaci kropelek ciekłego metalu, które nadtapiając krawędzie złącza spawanego i wypełniając je, tworzą trwałe połączenie.

Metody MIG/MAG są uniwersalnymi metodami, zapewniają dobrą jakość spoin, można spawać nimi różne metale.

Bardzo ważne są umiejętności spawaczy, kwalifikacje i umiejętności naszego  personelu potwierdza certyfikat Międzynarodowego Mistrza Spawalnika (IWS).

Posiadamy zatwierdzoną technologię spawania oraz uprawnienia spawaczy potwierdzone przez TUV

Świadczymy usługi spawania różnego rodzaju materiałów:

  • stali węglowej
  • stali nierdzewnej
SPAWANIE ELEKTRODĄ

 

Wykonujemy usługi spawalnicze z udziałem aktywnych gazów. Wyróżniamy metodę MIG i MAG.W metodzie MIG (z ang. Metal Inert Gas) wykonuje się spoinę w osłonie gazów obojętnych, tj. argonu czy helu. Z kolei w metodzie MAG (z ang. Metal Active Gas) do osłony służą gazy aktywne chemicznie, tj. dwutlenek węgla lub mieszanka CO2 z argonem.

Metody MIG/MAG polegają na doprowadzeniu w sposób mechaniczny drutu litego lub proszkowego (zawierającego rdzeń w postaci sypkich dodatków do stopiwa) w miejsce złącza spawanego, gdzie następuje zwarcie i roztopienie drutu do postaci kropelek ciekłego metalu, które nadtapiając krawędzie złącza spawanego i wypełniając je, tworzą trwałe połączenie.

Metody MIG/MAG są uniwersalnymi metodami, zapewniają dobrą jakość spoin, można spawać nimi różne metale.

Bardzo ważne są umiejętności spawaczy, kwalifikacje i umiejętności naszego  personelu potwierdza certyfikat Międzynarodowego Mistrza Spawalnika (IWS).

Posiadamy zatwierdzoną technologię spawania oraz uprawnienia spawaczy potwierdzone przez TUV

Świadczymy usługi spawania różnego rodzaju materiałów:

  • stali węglowej
  • stali nierdzewnej